Haus-am-Medebach - Website Legal Disclaimer

 

Haus-am-Medebach  besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Haus-am-Medebach  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

 

Auteursrecht
De volledig website is het exclusieve eigendom van Haus-am-Medebach.
  Haus-am-Medebach geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens de kopieren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derde.
  

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Haus-am-Medeebach  verstrekt, worden opgenomen in de database van Huas-am-Medebach.  Deze gegevens worden door Haus-am-Medebach  gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes.

 
Ieder geschil met betrekking tot de site van Haus-am-Medebach valt onder de Duitse wetgeving.